HMS

Helse Miljø og Sikkerhet
Vi har alltid 100% fokus på helse, miljø og sikkerhet. For å hindre skader på våre medmennesker, miljøet rundt oss og våre egne ansatte.

Beredsskap

Det er utarbeidet beredsskapsplan for akutte hendelser som brann, utslipp og uventede situasjoner. Denne planen er alle våre ansatte godt kjent med og den er en naturlig del av opplæringen.

Instrukser/arbeidsavtaler
Alle ansatte har arbeidsavtaler med stillingsinnstrukser. I tillegg er utarbeidet egne rutiner/instrukser knyttet til alle vesentlige arbeidsoppgaver. Vi lar også våre mest erfarne medarbeidere jobbe tett med eventuelle nye for å sikre at de viderefører kunnskap og gir nye medarbeidere en trygg og lærerik arbeidsdag.

Opplæring

Alle ansatte gjennomgår nødvendig opplæring. All opplæring registreres i våre handlingsplaner. Opplæringen følges videre opp for hver enkelt. Vi følger nøye med på alle nye lover og forskrifter og justerer både dokumentasjon og opplæring deretter.

graving grunnarbeid grunnarbeider gravearbeider halden østfold